Organ nadzorujący

Dane kontaktowe:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4
50- 032 Wrocław
tel. +48 71 777 77 60

fax: 071/777 79 94

e-mail: wzd@um.wroc.pl

Opinie Rodziców

Zapraszamy do zamieszczania ocen i opinii na temat naszej placówki

Regulamin

Regulamin

 1. Cherubiny prywatny punkt żłobkowy zwany dalej Punktem mieści się przy ulicy Ałunowej 19 we Wrocławiu.
 2. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00
 3. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka z Punktu osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej
 4. Dzieci powinny zostać przyprowadzone do śniadania czyli do godziny 9.00
 5. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do Punktu zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
 6. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia Dziecka podczas jego pobytu w Punkcie i mają obowiązek odebrać chore Dziecko z placówki w jak najkrótszym czasie.
 7. Personel Punktu nie podaje Dzieciom lekarstw.
 8. Rodzice/Opiekunowie zobowiązaniu są do odbierania Dziecka do godziny 17.00
 9. Osobom w stanie nietrzeźwym Dzieci nie będą wydawane.
 10. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Punktu pod opieką Rodziców/Opiekunów lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica/Opiekuna rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania z grupy.
 11. Punkt zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki sprawowanej przez Punkt.
 12. Na czas pobytu Dziecka w Punkcie Rodzice/Opiekunowie powinni dostarczyć:
 • kapcie
 • piżamę
 • szczoteczkę i kubek do mycia zębów
 • ubrania na zmianę (koszulka, majtki, rajstopy, skarpety, spodenki, body)
 • smoczek, pieluszkę tetrową do przytulania, misia pluszowego lub coś z czym dziecko zasypia
 • śliniak
 • poszewki na pościel i poduszkę, prześcieradło
 • mleko, kaszę, deser, obiadek jeśli dziecko będzie jadło w naszej placówce coś czego my nie podajemy lub nie może jeść z powodu alergii (ustalamy wraz z rodzicem przy podpisaniu umowy)
 • butelkę lub kubeczek do picia
 • pieluszki i mokre chusteczki oraz krem przeciw odparzeniom

       13. Rozkład posiłków i zajęć dzieci określa ramowy plan dnia wywieszony na tablicy ogłoszeń.
       14. Opłaty:

 • Czesne (dzieci do 1 roku):
  - 950 zł
 • Czesne obejmujące (dzieci od 1 roku):
   -900 zł
 • Dzienna stawka żywieniowa- 13zł
 • Opłata grzewcza w miesiącach od listopada do lutego- 50zł
 • Wpisowe 400zł/ na rok, lub w dwóch ratach po 200zł
 • Ubezpieczenie 46zł
 • Dodatkowa godzina pobytu dziecka (po godzinach zamknięcia placówki lub umówionych godzin w umowie)-30zł
 • Pobyt dziecka w weekend w godzinach od 09.00 do 14.00- 100zł bez wyżywienia

- Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są wnosić opłaty do 5 dnia każdego miesiąca z góry.
- Wszelkie opłaty na rzecz Punktu są bezzwrotne.
- Punkt zwraca jedynie dzienną stawkę żywieniową w wysokości 10 zł w przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka.
- W lipcu lub sierpniu przez 2 tygodnie Punkt nie świadczy swoich usług. Dotyczy to również kilku dni wolnych w ciągu roku wybranych przez właścicielkę Punktu, wcześniej podanych do wiadomości Rodzicom/Opiekunom. W tym czasie opłaty pozostają bez zmian, punkt zwraca jedynie stawkę żywieniową.
- Wszelkie opłaty na poczet Punktu wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy.
- Punkt zastrzega sobie możliwość podwyższenia opłat za świadczone usługi w przypadku wzrostu opłat mediów (gaz, energia elektryczna, obsługa administracyjna, kosztu utrzymania pracownika itp.).
Każdorazowa zmiana opłat jest przedstawiana w formie aneksu do zawartej Umowy.
       15. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć z wizerunkiem Dziecka w celach promocyjnych na stronie internetowej firmy.

       16. Podpisanie umowy z Punktem oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu, który jest jej integralną częścią.
       17. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Punktem a Rodzicem/Opiekunem.
       18. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku Punkt informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

Created by WROgroup.pl