Regulamin

Regulamin

 1. Cherubiny prywatny punkt żłobkowy zwany dalej Punktem mieści się przy ulicy Ałunowej 19 we Wrocławiu.
 2. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00
 3. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka z Punktu osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej
 4. Dzieci powinny zostać przyprowadzone do śniadania czyli do godziny 9.00
 5. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do Punktu zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
 6. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia Dziecka podczas jego pobytu w Punkcie i mają obowiązek odebrać chore Dziecko z placówki w jak najkrótszym czasie.
 7. Personel Punktu nie podaje Dzieciom lekarstw.
 8. Rodzice/Opiekunowie zobowiązaniu są do odbierania Dziecka do godziny 17.00
 9. Osobom w stanie nietrzeźwym Dzieci nie będą wydawane.
 10. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Punktu pod opieką Rodziców/Opiekunów lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica/Opiekuna rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania z grupy.
 11. Punkt zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki sprawowanej przez Punkt.
 12. Na czas pobytu Dziecka w Punkcie Rodzice/Opiekunowie powinni dostarczyć:
 • kapcie
 • piżamę
 • szczoteczkę i kubek do mycia zębów
 • ubrania na zmianę (koszulka, majtki, rajstopy, skarpety, spodenki, body)
 • smoczek, pieluszkę tetrową do przytulania, misia pluszowego lub coś z czym dziecko zasypia
 • śliniak
 • poszewki na pościel i poduszkę, prześcieradło
 • mleko, kaszę, deser, obiadek jeśli dziecko będzie jadło w naszej placówce coś czego my nie podajemy lub nie może jeść z powodu alergii (ustalamy wraz z rodzicem przy podpisaniu umowy)
 • butelkę lub kubeczek do picia
 • pieluszki i mokre chusteczki oraz krem przeciw odparzeniom

       13. Rozkład posiłków i zajęć dzieci określa ramowy plan dnia wywieszony na tablicy ogłoszeń.
       14. Opłaty:

 • Czesne:
  1200 zł
 • Dzienna stawka żywieniowa – 16 zł/dzień (dieta podstawowa, dieta eliminacyjna 17 zł/dzień)
 • Opłata grzewcza w miesiącach od lgrudnia do marca – 50 zł
 • Wpisowe 400 zł/ na rok, lub w dwóch ratach po 200 zł
 • Ubezpieczenie 46 zł
 • Dodatkowa godzina pobytu dziecka (po godzinach zamknięcia placówki lub umówionych godzin w umowie) – 30 zł
 • Pobyt dziecka w weekend w godzinach od 09.00 do 14.00 – 100 zł bez wyżywienia

– Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są wnosić opłaty do 5 dnia każdego miesiąca z góry.
– Wszelkie opłaty na rzecz Punktu są bezzwrotne.
– Punkt zwraca jedynie dzienną stawkę żywieniową w wysokości 10 zł w przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka.
W lipcu lub sierpniu przez 2 tygodnie Punkt nie świadczy swoich usług. Dotyczy to również kilku dni wolnych w ciągu roku wybranych przez właścicielkę Punktu, wcześniej podanych do wiadomości Rodzicom/Opiekunom. W tym czasie opłaty pozostają bez zmian, punkt zwraca jedynie stawkę żywieniową.
– Wszelkie opłaty na poczet Punktu wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy.
Punkt zastrzega sobie możliwość podwyższenia opłat za świadczone usługi w przypadku wzrostu opłat mediów (gaz, energia elektryczna, obsługa administracyjna, kosztu utrzymania pracownika itp.).
Każdorazowa zmiana opłat jest przedstawiana w formie aneksu do zawartej Umowy.
       15. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć z wizerunkiem Dziecka w celach promocyjnych na stronie internetowej firmy.

       16. Podpisanie umowy z Punktem oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu, który jest jej integralną częścią.
       17. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Punktem a Rodzicem/Opiekunem.
       18. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku Punkt informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.