Organ nadzorujący

Dane kontaktowe:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4
50- 032 Wrocław
tel. +48 71 777 77 60

fax: 071/777 79 94

e-mail: wzd@um.wroc.pl

Opinie Rodziców

Zapraszamy do zamieszczania ocen i opinii na temat naszej placówki

Cennik

 

Czesne dla dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia wynosi 1000 zł.


Czesne dla dzieci, które nie ukończyły pierwszego roku życia wynosi   1050zł.

 

Do opłaty czesnego należy doliczyć dzienną stawkę żywieniową, która wynosi 13 zł.  Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową PYCHOTKA.

Dzieciom, które nie ukończyły pierwszego roku życia wyżywienie zapewniają rodzice.


 

50zł- opłata grzewcza (doliczana do czesnego) w miesiącach od grudnia do marca;

Wpisowe 200zł - wpłacane razem z pierwszym abonamentem, a następnie, co pół roku przez cały okres pobytu dziecka w placówce;


Ubezpieczenie 46zł/ rok;


Dodatkowa rozpoczęta godzina pobytu dziecka (po godzinach zamknięcia placówki)-30zł;


Pobyt dziecka w weekend w godzinach od 09.00 do 14.00- 100zł.

Created by WROgroup.pl